เคล็ดลับการเรียนเก่ง

วิธีเรียนให้เก่ง
v

การเรียนเก่งในทีนี้หมายถึงเรียนเก่งกว่าเดิม กล่าวคือเมื่อนักเรียนได้รับรู้วิธีการที่จำทำให้เรียนเก่งขึ้นและได้ปฏิบัติตลอดไป นักเรียนผู้นั้นก็จะเข้าใจในบทเรียนและสอบได้คำแนนดีขึ้น การที่จะเรียนเก่งขึ้นได้นั้นต้องต้องฝึกฝนตนเองให้สัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้คือ
1. การแบ่งเวลา
2. การทำการบ้าน
3. วิธีทบทวนบทเรียน
4. ห้องสมุดกับการเีรียนเก่ง
5. การดูหนังสือเตรียมสอบ
6. การพัฒนาความจำเพื่อให้เรียนเก่ง
หากนักเรียนคนใดสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้ง 6 ข้อนี้ จะต้องมีผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ตัวอย่างการแบ่งเวลาและการทำกิจกรรมประจำวันของนักเรียน 
6:00-6:30 น.  ตืนนอน ช่วยงานบ้าน
6:30-7:00 น.  กิจกรรมประจำวัน (อาบน้ำ, แปรงฟัน, รับประทานอาหาร, แต่งตัว)
7:00-8:30 น.  เดินทางไปโรงเรียน, อ่านหนังสือพิมพ์, สังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูง, ถ้ามีเวลาเหลือ อ่านบทเรียนที่จะเรียนในชั่วโมงแรก
8:00-11:30 น.  ตั้งใจเรียน
11:.30-12:30 น. รับประทานอาหาร (ไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมง) เวลาที่เหลือทบทวนบทเรียนโดยวิธีถาม-ตอบด้วยปากเปล่า โดยกระทำเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 5-6 คน โดยกำหนดผู้ถามโดยให้ผู้ถามไปเตรียมคำถามจากบทเรียนวิชาต่าง ๆ สลับกันไป ควรมีคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองด้วย เพื่อให้สนุกควรมีการให้คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด อาจจะต้องเป็นผู้ไปรวบรวมคำถามในวันต่อไปก็ได้ (ควรทำให้สม่ำเสมอตลอดทั้งปี)
12:30-15:30 น.  ตั้งใจเรียน
15:30-17:00 น.  เดินทางกลับบ้าน หากใช้เวลาน้อยกว่านี้ เวลาที่เหลือบางวันเช่นวันศุกร์ ควรเล่นกีฬาหนักประมาณ 15-30 นาที เช่น ฟุตบอล, บาสเก็ตบอล, ตะกร้อ, เนตบอล, วอลเล่ย์บอล, ปิงปอง, ห่วงยาง ฯลฯ เพื่อเป็นการออกกำลังกายหนัก แต่ไม่ควรเล่นมากหรือบ่อยจนเกินไป เพราะจำทำให้สมองล้า กลับถึงบ้านไม่อยากทบทวนบทเรียน
17:00-17:30 น.  ช่วยงานบ้าน
17:30-18:30 น.  กิจกรรมประจำวัน อาบน้ำ, รับประทานอาหาร
18:30-19:30 น.  ทำการบ้าน ดูข่าวสารเหตุการณ์้บ้านเมืองประจำวัน
19:30-21:00 น.  ทบทวนบทเรียน โนตย่อบทเรียน
21:00-06:00 น.  นอนหลับพักผ่อนให้เีพียงพอ
นักเรียนสามารถปรับตารางเวลาและกิจกรรมให้เข้ากับชีวิตประจำวันทที่ทำอยู่ ถ้าต้องการให้ประสบความสำเร็จควรทำสม่ำเสมอ

การทำการบ้าน 
การทำการบ้านนับเป็นส่วนประกอบที่ำสำคัญมากของการเรียน เพราะถือเป็นการทบทวนบทเรียนที่มีระยะเวลาค้นคว้าทำความเ้ข้าใจกว่าเวลาในห้องเรียน มีหลักควรยึดดังนี้
1. จัดเวลาทำการบ้าน ควรจะเป็นระยะเวลา 18:00-21:00 น. กับครึ่งวันเช้าหรือบ่ายของวันหยุด  ควรทำอย่างสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัย  ถ้าวันใดไม่มีการบ้าน ต้องทบทวนบทเรียนแทน
2. ตรวจดูความยากง่าย เมื่อได้รับคำสั่งจากครูอาจารย์ให้ทำการบ้าน แบบฝึกหัดใดหรือบทใด ตรวจดูอย่างคร่าว ๆ ว่าพอทำได้หรือไม่ หากมีที่สงสัยควรถามครูอาจารย์ก่อน
3. รีบทำการบ้าน อย่าทิ้งไว้นาน เมื่อได้รับการบ้านวันใดให้รีบทำให้เสร็จในวันนั้น ถึงแม้กำหนดส่งการบ้านจะเหลืออีกหลายวัน ยกเว้นได้รับการบ้านหลายวิชา จึงค่อยทำวิชาที่ต้องส่งก่อนเป็นอันดับแรก หากทำการบ้านตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่ทัน ต้องทำในเวลาทบทวนบทเรียน
4. ตรวจดูความถูกต้องก่อนส่งครู 

การทบทวนบทเรียน 
การทบทวนบทเรียนนับเป็นกระบวนการที่สำคัญมากต่อการเรียนเพราะเป็นการเสริมความเข้าใจและช่วยจำให้แม่นยำยิ่งขึ้น ควรทำดังนี้
1. จัดเวลา ควรต่อจากการทำการบ้าน และพักกลางวันหลังจากรับประทานอาหารแล้ว หรือเวลาอื่นเช่น ก่อนครูเข้าสอน, ชั่วโมงว่าง
2. โน๊ตย่อใจความสำคัญของบทเรียน การโน๊ตย่อนอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับดูก่อนสอบแล้ว ยังเป็นการทบทวนไปในตัวด้วย เพราะการจะย่อใจความสำคัญได้ต้องอ่านและต้องเขียนด้วย ซึ่งทำให้จำได้แม่นยำกว่าการอ่านอย่างเดียว
3. สำหรับวิชาคำนวณ ควรย่อเฉพาะ กฎ, ทฤษฎี, นิยาม, สูตร และหมั่นทำแบบฝึกหัดที่เรียนไปแล้ว เป็นการทบทวนสูตรไปด้วย
4. อ่านโน๊ตย่อทุกเวลาที่ว่างพอจะอ่านได้ เช่นเวลาเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วยังไม่ถึงเวลาเรียน เวลาพักกลางวัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: